Ψηφιακά Εργαλεία Μ.Μ.Ε​ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός

psifiaka-ergaleia-mme-90-voucher

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε:

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων

Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι:

  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Η αναβάθμιση του τρόπου επκοινωνίας και συνεργασίας και η εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
  • Η ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δικαιούχοι επιχειρήσεις

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται επιχείρηση που ανήκει στους κλάδους αγρο-διατροφής, υγείας-φαρμάκων, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταφορών, υλικών-κατασκευών, τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικών βιομηχανιών, δραστηριότητας μεταποίησης Βλ. Παράρτημα ΙΙ Πρόσκλησης…

Δωρεάν Έλεγχος

Δωρεάν προέλεγχος αξιολόγηση για το επιδοτούμενο 90%
 πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ κατασκευή  eshop με Voucher